Inspecteren van de bomen

Iedere eigenaar of beheerder van een boom is wettelijk verplicht om de bomen periodiek te inspecteren op veiligheid. Wij werken volgende de VTA-methode. De eerste stap is het visueel beoordelen van de bomen. Zijn er geen uiterlijk waarneembare afwijkingen dan is de boom voldoende veilig.

 
vta inspectie

Gezondheid- en schaderisico's

De visuele beoordeling wordt meestal aangevuld met kloppen op de stamvoet, om holten op te sporen. Als er afwijkingen te zien zijn, bijvoorbeeld een holle stam, zwamvorming of breukrisico’s, dan moet er nader onderzoek plaatsvinden. 

Als een vallende tak schade veroorzaakt is er sprake van schuld aansprakelijkheid. De beheerder moet kunnen aantonen dat de betreffende boom regelmatig geïnspecteerd is, en veilig bevonden. Wij kunnen u ondersteunen om deze zorgplicht op een juiste en efficiënte wijze uit te voeren.